Termíny

Termíny vypracování znaleckého posudku nebo odhadu tržní ceny nemovité věci:

Termíny jsou stanoveny vždy po dohodě s objednatelem, zpravidla, u jednoduchých nemovitých věcí, se pohybují od 5 do 10 dnů.